Spring naar content

Woordenlijst

A-Z

10 weken echo

Rond de 10-12 weken krijg je een echo om te bepalen hoe lang je zwanger bent. Dit is de termijnecho, vaak 10-weken-echo genoemd.

20 weken echo

Echoscopisch onderzoek om vast te stellen of je baby een aangeboren aandoening heeft, zoals een open rug of open schedel.

Anesthesioloog

Medisch specialist die zich bezighoudt met de verdoving tijdens een operatie.

Antistoffen

Eiwitten in je bloed die een afweer vormen tegen andere bloedgroepen dan je eigen bloedgroep.

Burgerlijke stand

Afdeling op het gemeentehuis waar je de geboorte van je baby aangeeft.

CenteringPregnancy™

Begeleiding van je zwangerschap in een groep.

Chronische aandoening

Ziekte die je altijd blijft houden.

Cliënt

De (aanstaande) moeder en haar gezin.

Cliëntenraad (van een VSV)

Onafhankelijk adviesorgaan waarin (aanstaande) ouder(s) zitten. Zij praten mee over de zorg die het VSV biedt, vanuit de positie van zwangere vrouwen en partners.

Coördinerend zorgverlener

Eén zorgverlener die wordt aangewezen als aanspreekpunt en zorgcoördinator voor al je zorg.

Downsyndroom

Chromosoomafwijking, ook wel genoemd: trisomie 21.

Echoscopist

Zorgverlener die gespecialiseerd is in het maken van echoscopieën (echo’s).

Edwardssyndroom

Chromosoomafwijking, ook wel genoemd: trisomie 18.

Geboortecentrum

Een huiselijk ingericht centrum dat speciaal is bedoeld om te bevallen. Je kunt in een geboortecentrum terecht als je zwangerschap geen medische bijzonderheden heeft.

Geboortezorgplan

Gynaecoloog

Gynaecologen begeleiden en controleren je zwangerschap als je vóór of tijdens de zwangerschap of de bevalling (kans op) problemen hebt.

Individueel geboortezorgplan

Plan waarin voor elke fase van je zwangerschap, bevalling en kraamtijd staat: welke afspraken zijn er gemaakt met jou persoonlijk, welke zorg krijg je, wat kun je verwachten.

Intaker

Iemand die het eerste gesprek met je voert voordat je ergens zorg ontvangt. De intaker noteert alle informatie die van belang is voor de zorg die past bij jouw situatie.

Integrale geboortezorg

Begeleiding, onderzoeken en behandelingen die horen bij de periode van kinderwens tot en met de kraamtijd. Verschillende zorgverleners werken met jou en je partner samen.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Instelling voor ondersteuning van jou, je partner en je kinderen.

Klinisch geneticus

Arts die gespecialiseerd is in erfelijke ziekten.

Kraamhotel

Hotel met suites (kamers) die speciaal zijn ingericht om te bevallen. Na de bevalling kun je er een tijdje blijven, samen met je baby en eventueel partner.

Lactatiekundige

Deskundige die je kan helpen met de borstvoeding.

Maatschappelijk werker

Hulpverlener die je ondersteunt bij het oplossen van problemen in je sociale leven, zoals relaties, financiën of huisvesting.

NIPT

In jouw bloed zit ook een klein beetje erfelijk materiaal (DNA) van de placenta (moederkoek). Dit DNA is bijna altijd hetzelfde als dat van je kind. Het laboratorium kan zo onderzoeken of je kind down-, edwards- of patausyndroom heeft.

Partusassistentie

Hulp bij de bevalling.

Patausyndroom

Chromosoomafwijking, ook wel genoemd: trisomie 13.

Positieve zwangerschapstest

Een test die je doet om te kijken of je zwanger bent, met als uitslag: ja, zwanger.

Preconceptieconsult

Een afspraak bij de verloskundige (of huisarts) als je nog niet zwanger bent.

Risicofactoren

Omstandigheden die een risico groter maken dat je zwangerschap niet goed verloopt. Bijvoorbeeld als je medische of psychische problemen hebt of als je een ongezonde leefstijl hebt (bijvoorbeeld als je overgewicht hebt).

RIVM

Overheidsinstituut voor kennis en onderzoek. Het RIVM geeft onpartijdige informatie over gezondheid en zorg.

Schuldhulpverlening

Advies of persoonlijke ondersteuning om orde op zaken te stellen als je schulden hebt.

Termijnecho

Rond de 10-12 weken krijg je een echo om te bepalen hoe lang je zwanger bent. Dit is de termijnecho, vaak 10-weken-echo genoemd.

Uitgerekende datum

Datum waarop de bevalling wordt verwacht (40 weken na de eerste dag van je laatste menstruatie).

Uitwendig onderzoek

Een verloskundige onderzoekt je buik vanaf de buitenkant om te kijken hoe je zwangerschap verloopt.

Verloskundig SamenwerkingsVerband (VSV)

Een groep samenwerkende zorgverleners die bij zwangerschap, bevalling en kraamtijd zijn betrokken, zoals verloskundigen, kraamverzorgenden en gynaecologen. Zowel praktijken als zelfstandig werkende zorgverleners kunnen aangesloten zijn bij een VSV.

VSV

Afkorting van Verloskundig SamenwerkingsVerband.

ZorgkaartNederland

Website waar je ervaringen van anderen kunt lezen met zorgverleners, praktijken en ziekenhuizen.