Spring naar content

Controle 6 weken na de bevalling

Ongeveer zes weken na de bevalling krijg je een nacontrole aangeboden. Dat gebeurt door de zorgverlener die je bevalling heeft begeleid.

De nacontrole bestaat in elk geval uit een gesprek. Daarin kan alles rond de bevalling worden besproken: hoe het gegaan is, de begeleiding, hoe het met de baby gaat, hoe je gezinsleven loopt, enzovoorts.

Soms wordt bij de nacontrole ook nog lichamelijk onderzoek gedaan. Dat hangt af van de vragen en eventuele klachten die je nog hebt.

Bekijk ook

Weer aan het werk

Wil je weer gaan werken na je zwangerschapsverlof? Bekijk de speciale afspraken en regels.

Integrale geboortezorg

Vanaf het moment dat je zwanger wilt worden tot je baby 6 weken is, werken zorgverleners samen om je goede zorg te geven. De samenwerking tussen je zorgverleners noemen we Integrale geboortezorg.

Begeleiding van jeugdgezondheidszorg

Zodra je de baby hebt laten inschrijven bij de burgerlijke stand krijgt de Jeugdgezondheidszorg ook bericht. Na de kraamperiode doet de jeugdgezondheidszorg de medische zorg voor je baby.