Spring naar content

Kraamtijd

De periode na de bevalling wordt de kraamtijd genoemd. ben je de eerste tijd na de bevalling thuis? Dan komt je verloskundige regelmatig langs om je baby te onderzoeken. En om met je te bespreken hoe het met jou en je baby gaat.

Hoe lang duurt de kraamtijd?

De kraamtijd begint direct na afloop van de bevalling. Ongeveer twee uur na de geboorte van de placenta. Dan eindigt de zorg bij de bevalling, en begint de kraamtijd.

Bij een bevalling in een geboortecentrum of ziekenhuis wordt daar kraamzorg geleverd. Of de kraamzorg gaat in als je met de baby bent thuisgekomen.

  • De kraamtijd duurt 8 dagen; als het nodig is 10 dagen.
  • Ben je na de bevalling nog in het ziekenhuis gebleven? Dan wordt de opnameduur van de baby afgetrokken van de kraamzorg-dagen thuis.
  • Tijdens de intake is een aantal uren kraamzorg afgesproken. Als na de bevalling blijkt dat het nodig is, wordt dat aantal uren of dagen aangepast aan jullie persoonlijke situatie.

De kraamverzorgende werkt samen met je partner of andere mensen die je helpen (mantelzorgers).

Met wie krijg je te maken?

Er is nazorg door de verloskundige. Of de arts die de bevalling heeft begeleid.

Ben je de eerste tijd na je bevalling thuis? Dan komt je verloskundige regelmatig langs om je baby te onderzoeken. En om met je te bespreken hoe het met jou en je baby gaat.

De kraamverzorgende heeft de grootste rol in de zorg. Meestal werkt zij bij een kraamzorgorganisatie. Daar heb je ook mee te maken. De kraamzorgorganisatie roostert in wie bij jou komt zorgen. En zorgt er ook voor dat er verslagen zijn van de zorg. Bijzonderheden worden doorgegeven aan de verloskundige.

Wanneer eindigt de kraamtijd?

Aan het einde van de kraamperiode neemt de kraamverzorgende samen met jou het verslag door voor de Jeugdgezondheidszorg. Het gaat met jouw toestemming door naar de Jeugdgezondheidszorg. Jeugdgezondheidszorg volgt nu verder de groei en ontwikkeling van de baby. Zij begeleiden jullie ook in de zorg en opvoeding van je kindje.

Afspraken over spoedsituaties in de kraamtijd

Meestal gaat alles goed na de geboorte. Er kunnen zich helaas ook situaties voordoen waarin je bevalling anders loopt dan gepland, en jij of je baby met spoed zorg nodig hebt. Je verloskundige, gynaecoloog of kraamverzorgende heeft besproken bij welke signalen je onmiddellijk contact moet opnemen met de verloskundige.

De kraamzorg is vaak ook bij niet-spoedsituaties 24 uur per dag bereikbaar voor advies!

Geef de geboorte van je baby aan bij de gemeente

Als je baby geboren is, moet je dat je gemeente zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 dagen laten weten. Je partner mag dit doen.

Aangifte van de geboorte

Neem een paspoort, een identiteitskaart of een Nederlands vreemdelingendocument mee. De gemeente laat aan de jeugdgezondheidszorg weten dat je baby geboren is. En aan de organisatie die je baby de hielprik geeft. Pas als de gemeente weet dat je baby geboren is, kun je kinderbijslag krijgen. Je krijgt hierover een brief van de Sociale Verzekeringsbank.

Kijk ook op de website van de gemeente waar je kind geboren is. In sommige gemeenten kun je je kind online aangeven.

Kijk ook op de website van je gemeente voor meer informatie of lees meer op de website van de rijksoverheid.

Emoties

Na de bevalling kun je veel emoties hebben. Je kunt erg blij zijn. Maar je kunt ook negatieve emoties krijgen. Je kunt in het begin ook veel huilen. Of onzeker zijn. Je hormonen veranderen weer nu je baby geboren is. Geef jezelf de tijd. Het kan helpen als je erover praat met je partner, familie of vrienden. En je kan er ook over praten met je kraamverzorgende, je verloskundige, je gynaecoloog of je huisarts. Blijven de negatieve emoties langer? Vraag dan hulp. Bijvoorbeeld aan je huisarts. Je bent niet de enige.

Bekijk ook

Controle 6 weken na de bevalling

Ongeveer zes weken na de bevalling krijg je een nacontrole aangeboden. Dat gebeurt door de zorgverlener die je bevalling heeft begeleid.

Gezondheid van je baby

Gezondheid van je baby Observatie door kraamverzorgende De kraamverzorgende houdt in de gaten of het goed gaat met jou en…

Weer aan het werk

Wil je weer gaan werken na je zwangerschapsverlof? Bekijk de speciale afspraken en regels.