Spring naar content

Over de site

Allesoverzwanger.nl is een initiatief van het College Perinatale Zorg (CPZ). De website is een online versie van de folder Zwanger! en de folder Geboortezorg in Nederland.

Je vindt hier betrouwbare en begrijpelijke informatie over zorg bij zwangerschap en bevalling.

De folder Zwanger! is de landelijke folder met informatie en adviezen van verloskundigen, huisartsen en gynaecologen. In deze folder staat algemene informatie over wat de zwangere vrouw en haar partner aan zorg kan verwachten.

De folder Geboortezorg in Nederland is gebaseerd op de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg versie 1.2. In de zorgstandaard staan de afspraken die zorgverleners met elkaar hebben gemaakt over de basiszorg die elke zwangere of kraamvrouw hoort te krijgen. Deze zorgstandaard is gebaseerd op meest recente inzichten van cliëntenorganisaties en beroepsgroepen over de inhoud van geboortezorg. Om deze informatie op een begrijpelijke manier te delen met de zwangere en haar partner is de folder Geboortezorg in Nederland ontwikkeld. Deze folder wordt ook wel cliëntversie van de zorgstandaard genoemd.

Samenwerkende partijen in de geboortezorg

De volgende organisaties zijn betrokken bij de inhoud van de folder en/of de cliëntversie van de zorgstandaard die de basis vormen van deze website.

 • Bo Geboortezorg
 • College Perinatale Zorg (CPZ)
 • Erfocentrum
 • Stichting Kind en Ziekenhuis
 • Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
 • Nederlandse Beroepsvereniging voor Kraamverzorgenden (NBvK)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

De volgende adviseurs zijn betrokken bij de inhoud van de folder en/of de cliëntversie van de zorgstandaard die de basis vormen van deze website:

 • Bijwerkingencentrum Lareb
 • Het Voedingscentrum
 • Het Kenniscentrum Kraamzorg
 • VSOP: voor zeldzame en genetische aandoeningen

Leeswijzer

Deze website gaat over de begeleiding en zorg rond zwangerschap, bevalling, geboorte en kraamtijd. Dat is zorg voor jou als moeder, je baby én je hele gezin. Wij spreken de lezer aan met ‘je’ of ‘jij’. Daarmee bedoelen we iedereen die erbij hoort, hoe de samenstelling van je gezin ook is. Waar ‘jij’ staat, kun je dus ook lezen: ‘jij en je partner’ of ‘jullie’.

Soms lees je het woord ‘cliënt’. Met cliënten bedoelen we de (aanstaande) moeder en haar gezin.

Als we schrijven over zorgverleners in de geboortezorg, schrijven we ‘zij’. Je kunt voor ‘zij’ ook ‘hij’ lezen.

Voor het leesgemak hebben we het over ‘verloskundige of gynaecoloog’. Word je bij je zwangerschap en bevalling begeleid door je huisarts? Dan mag je in plaats van ‘verloskundige of gynaecoloog’ ook ‘huisarts’ lezen.

Pictogrammen

Op deze website staan pictogrammen: plaatjes met een symbool. Die maken het makkelijker om informatie (terug) te zoeken. Dit zijn de pictogrammen en hun betekenis:

 • Vragen
 • Keuzes
 • Tips
 • Informatie

Heeft u vragen?

Heeft u een vraag of klacht over uw zorg? Neem dan contact op met het Nationale Zorgnummer. Deze website allesoverzwanger.nl heeft geen eigen helpdesk om vragen te stellen. Maar bij het Nationale Zorgnummer kunnen ze u op weg helpen. Het NZN adviseert, informeert en verwijst door als dat nodig is. U kunt op de volgende manieren contact opnemen met het Nationale Zorgnummer:

 • Bel 0900 – 2356780. Maandag t/m donderdag van 09:00 tot 13:00 uur (€ 0,20/gesprek)
 • Per mail

Het Nationale Zorgnummer is een samenwerking van diverse koepelorganisaties van patiënten-, cliënten- en familieorganisaties in Nederland.