Spring naar content

Eén plan voor je zorg

Aan het begin van de zwangerschap bespreken de zorgverleners en jij de zorg die in jouw situatie geadviseerd wordt. Het gaat om zorg vanaf de zwangerschap tot en met de kraamtijd.

Geboortezorgplan

De afspraken over de zorg komen in een plan te staan, dat je samen opstelt. Daarin staat voor elke fase van je zwangerschap, bevalling en kraamtijd: welke afspraken zijn er gemaakt met jou (of: voor jou), welke zorg krijg je, wat kun je verwachten. Bijvoorbeeld wanneer je op controle komt, of wanneer je een echo krijgt. Dit heet ook wel: ‘individueel geboortezorgplan’.

Dat plan kan uit gedeeltes bestaan. Bijvoorbeeld je bevalplan en afspraken over je kraamtijd.

Alle zorgverleners werken volgens jouw plan

Het uitgangspunt is: alle zorgverleners werken volgens jouw individuele geboortezorgplan. Het geboortezorgplan is jouw eigendom. Je kunt dit zorgplan altijd inzien en wijzigingen aan laten brengen. Soms kunnen er (spoed) situaties zijn waarin het nodig is om in overleg met jou af te wijken van het geboortezorgplan.

Bekijk ook

Je zorgverleners

Iedere zwangere krijgt zorg van een verloskundige of gynaecoloog en de kraamverzorgende. Er kan ook meer zorg nodig zijn.

Eén dossier

Eén dossier met alle informatie over je zwangerschap en bevalling. In de nabije toekomst is dit overal mogelijk.

Eén coördinerend zorgverlener

Rond je zwangerschap heb je één vast aanspreekpunt; je coördinerend zorgverlener.