Spring naar content

Samenwerking in een Verloskundig SamenwerkingsVerband

Als je zwanger bent, kies je een verloskundige. Behalve als je al onder behandeling bent bij een gynaecoloog.

Zorgverleners werken samen in een Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV)

Die verloskundige of gynaecoloog is aangesloten bij een Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV). Dat is een groep samenwerkende zorgverleners die bij zwangerschap, bevalling en kraamtijd zijn betrokken, zoals verloskundigen, kraamverzorgenden en gynaecologen. Zij stemmen af met andere zorgverleners, zoals de huisarts, de echoscopist en Jeugdgezondheidszorg.

In regio’s waar veel ziekenhuizen zijn bestaan meerdere VSV’s. Een verloskundige of kraamzorginstelling is vaak aan meerdere VSV’s verbonden.

Afstemming en overleg

De zorgverleners stemmen met jou én met elkaar af. Alles gebeurt met betrokkenheid, toestemming en keuzevrijheid van jou. Zo krijg je zorg die past bij jouw situatie, vragen en wensen. De coördinerend zorgverlener zorgt voor de afstemming met andere zorgverleners.

Wil je invloed op het beleid van een VSV?

Bij een VSV hoort ook een regionale adviesraad van zwangeren en (jonge) ouders. In sommige VSV’s heet dit cliëntenraad. Zij denken mee over het beleid van de VSV. Zij adviseren vanuit de positie van de aanstaande ouders.

Via je coördinerend zorgverlener of via internet kun je te weten komen of dat in jouw VSV al geregeld is.

Je bent vrij om je zorgverleners te kiezen

Je verloskundige is dus onderdeel van een samenwerkingsverband. Dat heeft voordelen. De zorgverleners kennen elkaar en ze zijn gewend om samen te werken.

Maar dat betekent niet dat je persé zorgverleners uit dat ene samenwerkingsverband moet kiezen. Als jij redenen hebt om bijvoorbeeld een kraamzorgorganisatie uit een ander samenwerkingsverband te kiezen, dan kan dat. Geef dit aan bij je coördinerend zorgverlener. Zij kan je helpen om dit te regelen.

Meer informatie

Bekijk de website van het VSV. Ook is het belangrijk om de websites van de afzonderlijke zorgverleners en hun organisaties te bekijken. Zo kom je te weten hoe jouw zorgverleners werken. Bekijk deze website voor de VSV’s in jouw regio.

Meer zien

Bekijk ook

Eén plan voor je zorg

Aan het begin van de zwangerschap bespreken de zorgverleners en jij de zorg die in jouw situatie geadviseerd wordt. Het gaat om zorg vanaf de zwangerschap tot en met de kraamtijd.

Eén dossier

Eén dossier met alle informatie over je zwangerschap en bevalling. In de nabije toekomst is dit overal mogelijk.

Eén coördinerend zorgverlener

Rond je zwangerschap heb je één vast aanspreekpunt; je coördinerend zorgverlener.